Kāpēc atšķiras domēna vārdu noteikumi?

Noteikti esat pamanījuši, ka dažādos paplašinājumos atšķiras noteikumi, saskaņā ar kuriem domēna vārdi tiek reģistrēti. Kāpēc tas tā ir?

Katram paplašinājumam ir savs uzturētājs, kas nosaka, kas un ko drīkst reģistrēt. Piemēram, .com var piereģistrēt jebkurš un gandrīz jebko. Savukārt .eu drīkst reģistrēt tikai Eiropas Savienībā un asociētajās valstīs dzīvojošs pilsonis vai reģistrēts uzņēmums - regulas nosaka, ko drīkst un ko nedrīkst reģistrēt. Latvijas .lv var reģistrēt jebkurš, bet nedrīkst reģistrēt rupjus vārdus un izteicienus, kā arī personu vārdus un uzvārdus drīkst reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu.

Katram paplašinājumam vēl var būt savas papildu prasības, kas jāievēro tiem, kas izvēlas savus domēna vārdus reģistrēt šajos paplašinājumos.

Reģistrējot domēna vārdu, jūs piekrītat ievērot uzturētāju izvirzītās prasības.

SigmaNet
dotMobi
dotMobi